کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.
میز خدمت الکترونیکی
استانداری خراسان ر ضوی
۱۳۹۹/۰۷/۲۲

کاهش ۴۵ درصدی آمار ورودی مسافر به خراسان رضوی

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: طی نیمه نخست امسال ورود مسافر به این استان در مقایسه بامدت مشابه سال گذ