کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.
میز خدمت الکترونیکی
استانداری خراسان ر ضوی
۱۳۹۹/۰۷/۲۲

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مطرح کرد:

لزوم توجه بیشتر به کالاهای راهبردی بخش کشاورزی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در شرایط تحریم باید به برخی کالاهای راهبردی بخش کشاورزی توجه بیشتری دا