کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.
میز خدمت الکترونیکی
استانداری خراسان ر ضوی
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مشهد عنوان کرد؛

مبنای تصمیمات وزارت صمت، ا